Cili është ndryshimi midis transcendentit dhe të mbinatyrshmes?


përgjigje 1:

Transcendenti është më shumë një fjalë relativizuese. Ekziston një përvojë e diçkaje që kapërcen një person ose diçka që kapërcen një objekt. Relativeshtë në lidhje me atë person ose objekt. Nga kjo pikëpamje Zoti kapërcen krijimin e tij ose në një meditim mistik një person tejkalon solidaritetin me natyrën dhe njeriun duke provuar një unitet "më të lartë".

Kur flasim për diçka të mbinatyrshme, bëhet fjalë për njësi që nuk mund të shpjegohen nga shkenca ose nga ligjet e natyrës. Shembuj të njësive të tilla janë ferri qiellor, demonët, engjëjt dhe trupat astralë.

Sidoqoftë, mund të themi gjithashtu se qeniet e mbinatyrshme tejkalojnë natyrën. Sikur një trup astral të kapërcejë trupin e tij natyror dhe Zoti, si një qenie e mbinatyrshme, tejkalon krijimin dhe krijesat e tij.