Cili është ndryshimi midis shkencës statistikore dhe analizës së të dhënave?


përgjigje 1:
  • Raportet e Përmbledhjes së Vizualizimit të të Dhënave dhe Paneli; Raportimi i Menaxhimit Përcaktimi i të dhënave themelore; Krahasoni mesataret në grupe, krijoni një prirje me kalimin e kohës, etj. Kushtojini vëmendje lidhjeve midis tendencave dhe burimeve të jashtme të të dhënave. Shpjegoni ndryshimet në produkt ose kompani që përdorin të dhëna
  • Ekzaminimi i të dhënaveKrijoni një hipotezë Krijoni një eksperiment Krijoni një model; Përdorni Renditjen e Vlerësimit të Supozimeve Tuaja për Rëndësi