Cili është ndryshimi midis rezistencës dhe reaktivitetit?


përgjigje 1:

Wikipedia thotë: “Në sistemet elektrike dhe elektronike, reaktanca është e kundërta e një elementi qarkor ndaj një ndryshimi në rrymë ose tension, për shkak të induktancës ose kapacitetit të këtij elementi. Termi reaksion është i ngjashëm me rezistencën elektrike, por ndryshon në disa pika. Tani do t'ju tregoj disa ndryshime:

  1. Rezistenca nuk varet nga frekuenca, por nga reaktanca. Për reaksionin induktiv Xl = 2 * pi * f * L dhe reaktivitetin kapacitiv Xc = 1 / ((2 * pi * f * c) dhe për impedancën Z = R + j Xl ose Z = Rj Xc. Fuqia aktive thithet në elementin e rezistencës, por jo në elementin e reaksionit. Ata thithin vetëm fuqinë reaktive.

Unë mendoj se kjo mund t'ju ndihmojë.