Cili është ndryshimi midis matjes së vëllimit të lëngut me ngjyrë dhe lëngut pa ngjyrë?


përgjigje 1:

Një ndryshim që ju vjen në mendje është se është më e vështirë të shihet fundi i meniskut kur lëngu është në një tub si një buret kur lëngu është me ngjyrë. Vëllimet e buretës zakonisht maten duke krahasuar shkallën në tub me pozicionin e pikës më të ulët në sipërfaqen e lëngut. Sidoqoftë, nëse lëngu ka ngjyrë të errët, shpesh është më e lehtë të shikoni në majë të lëngut. Nëse vëllimet përcaktohen vazhdimisht duke përdorur njërën nga dy metodat dhe më pas zbriten, mund të përcaktohet një ndryshim i saktë i vëllimit.