Cili është ndryshimi midis një kursi të këmbimit fiks dhe një kursi fleksibël të këmbimit?


përgjigje 1:

Një kurs i këmbimit fiks është një kurs nominal i këmbimit i vendosur nga autoriteti monetar në lidhje me një monedhë të huaj ose shportë të monedhave të huaja. Në të kundërt, një normë e ndryshueshme e këmbimit përcaktohet në tregjet e këmbimit valutor në varësi të ofertës dhe kërkesës, e cila zakonisht luhatet vazhdimisht.

Një regjim fiks i kursit të këmbimit zvogëlon kostot e transaksionit të pasigurive të kursit të këmbimit që mund të ndikojnë në tregtinë dhe investimet ndërkombëtare, dhe siguron një spirancë të besueshme për politikën monetare me inflacion të ulët. Nga ana tjetër, politika monetare autonome humbet në këtë regjim sepse banka qendrore duhet të vazhdojë të ndërhyjë në tregun e monedhës në mënyrë që të mbajë kursin e këmbimit në nivelin e përcaktuar zyrtarisht. Politika monetare autonome është pra një avantazh i madh i një kursi të ndryshueshëm të këmbimit. Kur ekonomia e brendshme rrëshqet në recesion, është politikë monetare autonome që lejon bankën qendrore të rritë kërkesën, duke "zbutur" ciklin e biznesit, domethënë duke zvogëluar ndikimin e tronditjeve ekonomike në prodhimin vendas dhe punësimin. Përparësitë dhe disavantazhet e tij dhe zgjedhja e regjimit të duhur mund të ndryshojë për vende të ndryshme në varësi të kushteve. Në praktikë, ekzistojnë një numër rregullash të kursit të këmbimit midis këtyre dy varianteve ekstreme që ofrojnë një kompromis të caktuar midis stabilitetit dhe fleksibilitetit.

Kursi i këmbimit në Republikën Czecheke ishte i lidhur me një shportë të monedhave deri në fillim të vitit 1996, kur kunja u hoq në mënyrë efektive duke e zgjeruar bandën e luhatjes, dhe tani ekonomia Czecheke po funksionon në të ashtuquajturin regjim lundrues të menaxhuar, d.m.th. kursi i këmbimit luhatet, por banka qendrore mund të ndërhyjnë nëse ka luhatje ekstreme.

Ne jemi të njohur për kujdesin ndaj klientit të klasit të parë, megjithëse është një politikë e përgjithshme për të mbrojtur klientët. Klientët tanë, për shkak të të cilave ne operojmë në këtë biznes, marrin performancën më të mirë. Ne nuk jemi vetëm të sinqertë, por edhe të gatshëm t'ju kënaqim. Për shkak të përvojës sonë shumë vjeçare, ne jemi superior në këtë fushë kur bëhet fjalë për kompani të krahasueshme. Ju mund të kërkoni për ofertat tona të tregtimit të monedhës vendase në Exchange Danesh. Danesh Exchange është zyra më e mirë e shkëmbimit në Melburn.


përgjigje 2:

Ekzistojnë tre lloje ose procedura për vendosjen e kursit të këmbimit:

Dollarizimi, norma fikse dhe norma e lundrueshme e menaxhuar.

Kursi i pegged është një normë e ashtuquajtur fikse në të cilën një qeveri e vendit vendos një kurs fikse të këmbimit për monedhën e vendit kundrejt një monedhe tjetër. Për shembull, kur Kina vendosi normën e juanit kundrejt dollarit.

Shkalla lundruese e administruar është mënyra në të cilën kursi i këmbimit përcaktohet bazuar në rregullin e kërkesës së ofertës së ekonomisë globale. Kjo pasohet nga shumica e vendeve.

Ju mund të gjeni një shpjegim të mirë për këtë këtu:

Cilat janë çiftet e monedhave dhe kurset e këmbimit në tregtimin me Forex? Origjina Finance


përgjigje 3:

Ekzistojnë tre lloje ose procedura për vendosjen e kursit të këmbimit:

Dollarizimi, norma fikse dhe norma e lundrueshme e menaxhuar.

Kursi i pegged është një normë e ashtuquajtur fikse në të cilën një qeveri e vendit vendos një kurs fikse të këmbimit për monedhën e vendit kundrejt një monedhe tjetër. Për shembull, kur Kina vendosi normën e juanit kundrejt dollarit.

Shkalla lundruese e administruar është mënyra në të cilën kursi i këmbimit përcaktohet bazuar në rregullin e kërkesës së ofertës së ekonomisë globale. Kjo pasohet nga shumica e vendeve.

Ju mund të gjeni një shpjegim të mirë për këtë këtu:

Cilat janë çiftet e monedhave dhe kurset e këmbimit në tregtimin me Forex? Origjina Finance


përgjigje 4:

Ekzistojnë tre lloje ose procedura për vendosjen e kursit të këmbimit:

Dollarizimi, norma fikse dhe norma e lundrueshme e menaxhuar.

Kursi i pegged është një normë e ashtuquajtur fikse në të cilën një qeveri e vendit vendos një kurs fikse të këmbimit për monedhën e vendit kundrejt një monedhe tjetër. Për shembull, kur Kina vendosi normën e juanit kundrejt dollarit.

Shkalla lundruese e administruar është mënyra në të cilën kursi i këmbimit përcaktohet bazuar në rregullin e kërkesës së ofertës së ekonomisë globale. Kjo pasohet nga shumica e vendeve.

Ju mund të gjeni një shpjegim të mirë për këtë këtu:

Cilat janë çiftet e monedhave dhe kurset e këmbimit në tregtimin me Forex? Origjina Finance