Cili është ndryshimi midis financimit të korporatave dhe zhvillimit të korporatës?


përgjigje 1:

Në përvojën time, financat e korporatave u referoheshin ose përbrenda atyre që punuan në departamentin e financave të një kompanie që kryen investime, thesar dhe funksione të tjera, ose grupit të një banke investimesh që u përqëndrua në mbledhjen e kapitalit përmes emetimit të aksioneve ose instrumenteve të borxhit kompani të përqendruara ose këshilluese të kompanive mbi transaksionet e strukturimit të korporatave, përfshirë M&A.

Zhvillimi i korporatës, nga ana tjetër, u përdor vetëm si term për njerëzit brenda kompanive që ishin të përfshirë në planifikimin strategjik, si dhe në blerjet dhe investimet për këtë kompani.