Cili është ndryshimi midis asamblesë përbërëse dhe kushtetutës?


përgjigje 1:

Asambleja përbërëse zgjidhet drejtpërdrejt për të përgatitur kushtetutën, me shkrim ose në ndonjë mënyrë tjetër si në Angli, por kryesisht me shkrim. Eachdo klauzolë dhe artikull diskutohet, diskutohet dhe gjykohet nga gjykatat kompetente për të zbuluar mendimin e autoriteteve kushtetuese. Ky asamble mund të shpallet një asamble ose parlament i zgjedhur si duhet. Dokumenti i shenjtë që rezulton është kushtetuta.