Cili është ndryshimi midis anatomisë dhe ilaçit?


përgjigje 1:

Anatomia është një degë e shkencës që merret me strukturën e trupit të njerëzve, kafshëve dhe organizmave të tjerë të gjallë, veçanërisht siç dëshmohet nga diseksioni dhe ndarja e pjesëve.

Mjekësia është një shkencë ose praktikë për diagnostikimin, trajtimin dhe parandalimin e sëmundjeve (në aplikimet teknike shpesh për të përjashtuar operacionin).