Cili është ndryshimi midis një shkolle biznesi dhe një universiteti?


përgjigje 1:

"Kolegji i Biznesit" ndonjëherë mund të kufizohet në bashkëpunëtorë ose diploma dyvjeçare. Ato gjithashtu ndonjëherë mund të regjistrohen si kompani tregtare dhe jo si institucion arsimor, dhe në këtë rast është e zakonshme që ata të marrin paratë e shkollimit tuaj paraprakisht me shpresën që ju të braktisni dhe përfundimisht dhe ato do të paguhen plotësisht, pavarësisht se çfarë ndodh Ju bëni

Kini kujdes me kolegjet e biznesit. Ju jeni më mirë të merrni kurse të lidhura me biznesin në një kolegj të ri ose komuniteti.


përgjigje 2:

Një universitet zakonisht ka disa shkolla ose kolegje. Kështu që një universitet mund të ketë një kolegj ose shkollë biznesi. Dhe universiteti mund të ketë kolegje ose shkolla të tjera me disiplina të tjera, d.m.th. H. Shkencat sociale, juridik, mjekësi, etj. Një shkollë apo kolegj për biznes ofron programe për biznes. Një universitet zakonisht përbëhet nga disa kolegje ose shkolla.