Cili është ndryshimi midis strukturave 2D dhe 3D në analizën strukturore?


përgjigje 1:

2D dhe 3D i referohen dimensioneve aktuale në një zonë pune kompjuteri. 2D është "i sheshtë", duke përdorur dimensionet horizontale dhe vertikale (X dhe Y) imazhi ka vetëm dy dimensione dhe kur shndërrohet anash bëhet një vijë. 3D shton dimensionin e thellësisë (Z). Ky dimension i tretë mundëson rotacionin dhe vizualizimin nga këndvështrime të shumta. Në thelb, është ndryshimi midis një fotografie dhe një skulpture.

Për më shumë informacion, shihni paraqitjen 3D | Shërbime të dhënies 3D | Skuadra vizuale 3D ekipi