Cili është ndryshimi midis AMIE dhe BE?


përgjigje 1:

Kërkesa minimale për të arritur AMIE (Anëtar i Asociuar i Institucionit të Inxhinierëve) është një diplomë BE / Btech ose kualifikimi i Seksioneve A dhe B të Institucionit të Inxhinierëve. Kalimi i të gjitha provimeve të IE-së konsiderohet ekuivalent me BE-në nga institucionet, universitetet, madje edhe UPSE për studime të mëtutjeshme dhe punë qeveritare. Sidoqoftë, ende nuk është një shkallë zyrtare.