A është ndryshimi i mundshëm midis dy pikave në një qark të njëjtë?


përgjigje 1:

Diferenca (rënia) e mundshme rritet në mënyrë lineare me distancën midis dy pikave, pasi rezistenca e një përcjellësi është një funksion i gjatësisë (dhe gjerësisë) së telit. Nëse "qarku" është i rendit të madhësisë së transmetimit të energjisë në një vend, ka rëndësi, nëse është në një qark të integruar është jashtëzakonisht i vogël.


përgjigje 2:

Kjo korrespondon me lartësinë midis dy pikave në një peizazh.

Supozoni se pika A ka një potencial prej 12 V në lidhje me tokën / referencën dhe pika B ka një potencial prej 5 V sa i përket tokës. Pastaj pika A ka një potencial 7 V mbi pikën B. Ose ndryshimi i mundshëm midis pikave A dhe B është 7 V. Në të kundërt, diferenca e mundshme midis B dhe A është - 7V.

Shpresoj se e morët.