A është ndryshimi midis dy numrave racionalë një numër racional?


përgjigje 1:

Po. matematikisht,

{a,b}Q    (ab)Q. \{a, b\} \in \mathbb{Q} \implies \left(a - b\right) \in \mathbb{Q}.\

Një mënyrë tjetër për ta thënë do të ishte

\dfrac{a}{b} - \dfrac{c}{d} = \dfrac{ad - bc}{bd} \tag 1

Në kontekstin e teorisë së grupeve, mund të themi se (1) nënkupton që numrat racional janë të mbyllur me zbritje (ato në të vërtetë mbyllen me shtim dhe shumëzim, dhe gjithashtu me ndarje nëse përjashtoni rastin e veçantë të ndarjes me zero).