Cili është ndryshimi në spanjisht midis "gobernantes" dhe "Gobierno"? Kur do ta përdorni një mbi tjetrin? http://www.spanishdict.com/translate/gobernantes


përgjigje 1:

"Gobernante" si mbiemër i referohet një personi, qeverie, partie politike ose institucioni tjetër që qeveris.

Si emër, i referohet një personi që është përgjegjës për qeverisjen ose qeverisjen, presidentin, udhëheqësin ose të tjerët. Në shumës, përdoret për të përshkruar njerëzit që kanë fuqi të qeverisin ose të qeverisin.

"Gobierno" është një emër dhe do të thotë qeveri.

"Altos gobernantes" nuk janë "qeveri të mëdha", por fjalë për fjalë "pushtetarë të lartë", "të lartë" do të thotë ata që kanë më së shumti fuqi.