Cili është ndryshimi midis lehtësimit të një krimi dhe bashkëpunimit në lidhje me një krim?


përgjigje 1:

Në përgjithësi, lehtësimi (nëse ka) nuk kërkon që krimi të kryhet në të vërtetë - mund të jetë e mjaftueshme për të siguruar mbështetje dhe mundësi për të kryer një krim. Kjo nuk kërkon përfshirje faktike në vetë krimin.Nëse i siguroni dikujt para dhe e dini se përdoret për të kryer një krim, ju e keni “lehtësuar” krimin.

Një bashkëpunëtor, nga ana tjetër, duhet të marrë masa për të promovuar krimin ose për të parandaluar zbulimin e vetë krimit dhe kërkon që një krim të kryhet në të vërtetë.