Cili është ndryshimi midis ndërmjetësimit Sahaj Samadhi dhe programeve të meditimit të Avancuar (Heshtje) të drejtuara nga AoL për sa i përket kurseve të Artit të Living?


përgjigje 1:

Meditimi Sahaj Samadhi përfshin një varg (mantra) që jepet ekskluzivisht për secilin pjesëmarrës. Vargu, i cili është i veçantë për të gjithë, ndihmon të meditosh me lehtësi, pra emri Sahaj (i lehtë).

Programi i Meditimit Advance (Silent) është përgjithësisht një program 4-ditor që ju kërkon të mos flisni për rreth 2.5 ditë. Ju pritet të heshtni për të heshtur mendjen tuaj të rrëmbyeshme dhe në këtë mënyrë të lehtësoni meditimin.