Cili është ndryshimi midis një detyre dhe një elementi veprimi në menaxhimin e projektit?


përgjigje 1:

Detyrat kërkojnë kohë - ato kanë një kohëzgjatje që mund të vlerësohet dhe monitorohet - zakonisht çështje ditësh ose javësh. Ato shpesh përfshijnë burime të shumta.

Ndërtoni një mur, shkruani softuer. Testoni motorin janë të gjithë kthesa të tilla

Artikujt e veprimit janë të shpejtë dhe të shkurtër, zakonisht disa minuta ose orë.

Thirrni një furnizues, shkruani procesverbalin, bisedoni me një palë të interesuar.

Ato janë ose të shkëlqyera ose të bëra dhe zakonisht përfshijnë veprimet e një personi.