Cili është ndryshimi midis 'funksionit' dhe 'funksionit' në Javascript?


përgjigje 1:

1) funksioni është një fjalë kyçe gjuhësore që përdoret për të përcaktuar funksionet. si fjalët e tjera si: var, var, kaloni etj.

ex:

Funksioni foo ()

vigjilent ("përshëndetje botë");

};

foo ();

2) Funksioni është objekti prototip i integruar që përfaqëson të gjitha funksionet. Dhe funksioni gjithashtu mund të përdoret si një ndërtues me fjalë kyçe të reja

ex:

var foo = Funksion i ri ("vigjilent ('Përshëndetje botë');");

foo ();