Cili është ndryshimi midis "il" dhe "lo" në italisht?


përgjigje 1:

Një përjashtim i vogël nga përgjigjet e tjera të mira që janë dhënë tashmë në këtë pyetje është përdorimi i "lo" si një version i shkurtuar i "quello" (dhe në të njëjtën mënyrë "la" si një version i shkurtuar i "quella").

Nëse doni të thoni "Unë dua këtë", mund të thoni ose "io voglio quello / quella" ose "io lo / la voglio". Kjo mund të ndodhë vetëm nëse konteksti (p.sh. fjalitë e mëparshme) tregojnë qartë se çfarë është "kjo".


përgjigje 2:

Përgjigja më e shkurtër është: në shumicën e rasteve përdorni il dhe para fjalëve ku l i fundit në il rezulton në një grupim me tre bashkëtingëllore që nuk është një kombinim i vlefshëm i tingullit në italisht. Siç u tha në përgjigjet e tjera, këto janë:

  • s + bashkëtingëllore (gjithashtu sc, e cila gjeneron një sh-ton) p + consonantz (pasi është një dz-ton) y dhe i nëse sillet si bashkëtingëllor (si në lo Ionio, shembujt e tjerë janë shumë të rrallë) gl + Vowel, për arsye të ngjashme për atë

përgjigje 3:

Përgjigja më e shkurtër është: në shumicën e rasteve përdorni il dhe para fjalëve ku l i fundit në il rezulton në një grupim me tre bashkëtingëllore që nuk është një kombinim i vlefshëm i tingullit në italisht. Siç u tha në përgjigjet e tjera, këto janë:

  • s + bashkëtingëllore (gjithashtu sc, e cila gjeneron një sh-ton) p + consonantz (pasi është një dz-ton) y dhe i nëse sillet si bashkëtingëllor (si në lo Ionio, shembujt e tjerë janë shumë të rrallë) gl + Vowel, për arsye të ngjashme për atë

përgjigje 4:

Përgjigja më e shkurtër është: në shumicën e rasteve përdorni il dhe para fjalëve ku l i fundit në il rezulton në një grupim me tre bashkëtingëllore që nuk është një kombinim i vlefshëm i tingullit në italisht. Siç u tha në përgjigjet e tjera, këto janë:

  • s + bashkëtingëllore (gjithashtu sc, e cila gjeneron një sh-ton) p + consonantz (pasi është një dz-ton) y dhe i nëse sillet si bashkëtingëllor (si në lo Ionio, shembujt e tjerë janë shumë të rrallë) gl + Vowel, për arsye të ngjashme për atë

përgjigje 5:

Përgjigja më e shkurtër është: në shumicën e rasteve përdorni il dhe para fjalëve ku l i fundit në il rezulton në një grupim me tre bashkëtingëllore që nuk është një kombinim i vlefshëm i tingullit në italisht. Siç u tha në përgjigjet e tjera, këto janë:

  • s + bashkëtingëllore (gjithashtu sc, e cila gjeneron një sh-ton) p + consonantz (pasi është një dz-ton) y dhe i nëse sillet si bashkëtingëllor (si në lo Ionio, shembujt e tjerë janë shumë të rrallë) gl + Vowel, për arsye të ngjashme për atë

përgjigje 6:

Përgjigja më e shkurtër është: në shumicën e rasteve përdorni il dhe para fjalëve ku l i fundit në il rezulton në një grupim me tre bashkëtingëllore që nuk është një kombinim i vlefshëm i tingullit në italisht. Siç u tha në përgjigjet e tjera, këto janë:

  • s + bashkëtingëllore (gjithashtu sc, e cila gjeneron një sh-ton) p + consonantz (pasi është një dz-ton) y dhe i nëse sillet si bashkëtingëllor (si në lo Ionio, shembujt e tjerë janë shumë të rrallë) gl + Vowel, për arsye të ngjashme për atë

përgjigje 7:

Përgjigja më e shkurtër është: në shumicën e rasteve përdorni il dhe para fjalëve ku l i fundit në il rezulton në një grupim me tre bashkëtingëllore që nuk është një kombinim i vlefshëm i tingullit në italisht. Siç u tha në përgjigjet e tjera, këto janë:

  • s + bashkëtingëllore (gjithashtu sc, e cila gjeneron një sh-ton) p + consonantz (pasi është një dz-ton) y dhe i nëse sillet si bashkëtingëllor (si në lo Ionio, shembujt e tjerë janë shumë të rrallë) gl + Vowel, për arsye të ngjashme për atë

përgjigje 8:

Përgjigja më e shkurtër është: në shumicën e rasteve përdorni il dhe para fjalëve ku l i fundit në il rezulton në një grupim me tre bashkëtingëllore që nuk është një kombinim i vlefshëm i tingullit në italisht. Siç u tha në përgjigjet e tjera, këto janë:

  • s + bashkëtingëllore (gjithashtu sc, e cila gjeneron një sh-ton) p + consonantz (pasi është një dz-ton) y dhe i nëse sillet si bashkëtingëllor (si në lo Ionio, shembujt e tjerë janë shumë të rrallë) gl + Vowel, për arsye të ngjashme për atë