Cili është ndryshimi midis "kujtesës" dhe "kujtesës" në gjermanisht?


përgjigje 1:

Cili është ndryshimi midis "kujtesës" dhe "kujtesës" në gjermanisht?

Shtë një pyetje komplekse, faleminderit për A2A.

Kujtesë: kujtimi, memorizimi i diçkaje në të kaluarën, një kujtesë, një suvenir që keni marrë, ose një libër mbajtës.

Kujtesa: të gjitha gjërat për të cilat mendoni, memorja, por edhe dikush si përsëritje (prodhimi i kujtesës për një person).

Në kujtim të: në kujtim të, në memoriam


përgjigje 2:

Të dy fjalët nënkuptojnë kujtesën, por "kujtesa" është e gjitha kujtime e ngjarjeve të kaluara, ndërsa "kujtesa" është aftësia e trurit për të ruajtur kujtimet ose "vendi" (brenda nesh), ku ato janë ruajtur.

"Ka shumë kujtime të ruajtura në kujtesën time".

Të dy fjalët mund të përdoren për "në kujtim të". Kjo do të thotë ose "Në kujtim të" ose "Në kujtim të", por edhe "Në kujtim të".