Cili është ndryshimi në Kanada midis një oficeri të RCMP dhe një polici?


përgjigje 1:

Policia e Montuar e Kanadezit Mbretëror (RCMP) është forca e policisë kombëtare dhe gjithashtu ka një pozicion kuazi-ushtarak, që e bën atë një "xhandarmëri" në kuptimin francez. Në frëngjisht quhet Xhandarmëria Royale Canadien (GRC).

Në shkallë vendi, ai kryen një rol të ngjashëm me atë të FBI të Shteteve të Bashkuara si një agjenci kombëtare e zbatimit të ligjit dhe inteligjencës. Alsoshtë gjithashtu përgjegjës për sigurinë në ambasada dhe shumë ndërtesa federale, dhe siguron siguri për Kryeministrin dhe zyrtarët e tjerë federal.

Sidoqoftë, ndryshe nga FBI, RCMP është një forcë e vërtetë policie dhe të gjithë oficerët e saj kanë kompetenca policore. RCMP dikur kujdeset edhe për agjencitë e inteligjencës kombëtare dhe të huaja, por në vitet 1980, këto fuqi u transferuan në një autoritet civil, CSIS.

RCMP gjithashtu vepron si një forcë provinciale ose territoriale policore në të gjitha provincat dhe territoret kanadeze, përveç Quebec dhe Ontario (dhe pjesë e Newfoundland). Sidoqoftë, kjo bëhet në emër të krahinave individuale, të cilat janë ligjërisht përgjegjës për policimin në territorin e tyre. Më e lirë për ta sesa të kenë fuqitë e tyre krahinore.

Të gjitha qytetet e mëdha kanadeze kanë forcën e tyre policore urbane, por RCMP është përgjegjëse për policimin lokal në bashkësi të vogla dhe rurale në provincat që janë forca e krahinës policore.


përgjigje 2:

Cili është ndryshimi midis një oficeri të RCMP dhe një polici? Të dy ata njihen zyrtarë të zbatimit të ligjit në Kanada. Dallimi ka të bëjë me përgjegjësinë e tyre. RCMP është forca e policisë federale në Kanada, dhe oficerët e RCMP vendosen në çdo zonë ku kërkohet një forcë federale policore. Një shembull janë portet e hyrjes siç janë kufijtë dhe aeroportet, si dhe ngjarjet federale ceremoniale. RCMP si forcë u themelua në 1873 dhe ka një qendër kombëtare trajnimi në Regina, Saskatchewan, në të cilën të gjithë anëtarët marrin trajnime të gjera themelore para se të vendosen

Për më tepër, një numër provincash kanë zgjedhur të komisionojnë RCMP për të siguruar policimin brenda provincës nëse është e nevojshme. Shembuj janë provincat e pes Alberta dhe Saskatchewan si dhe tre zonat veriore. Qytetet e tjera në këto juridiksione zgjodhën t'i jepnin policisë së qytetit RCMP. Me pak fjalë, RCMP do të jetë policia federale dhe gjithashtu mund të jetë policia krahinore dhe e qytetit në disa juridiksione.

Ju thoni zyrtarë të tjerë policorë në Kanada? Po, dy nga provincat më të populluara kanë zgjedhur forcën e tyre policore krahinore, përkatësisht Ontario dhe Quebec. Secili prej tyre ka forcën e vet policore me juridiksion mbarëkombëtar. Më në fund, shumë qytete më të mëdha kanë zgjedhur forcën e tyre policore në mbarë qytetin për të patrulluar dhe policuar brenda qytetit të tyre. Edhe provincat si BC dhe Alberta, të cilat kanë RCMP si polici me kontratë, kanë qytete ku policia merret nga një forcë qyteti. Në pes, këto përfshijnë: Vancouver, Victoria, Abbotsford, New Westminster, Saanich dhe Port Moody. Në Alberta, qytetet Edmonton dhe Calgary monitorohen nga forcat e qytetit, megjithëse në qytete të tjera në këto provinca, RCMP ofron polici federale, krahinore dhe qyteti.

Policia krahinore dhe bashkiake ndonjëherë rekrutojnë nga radhët e RCMP, por shumica e oficerëve të rinj të policisë vijnë si të diplomuar për forcat krahinore dhe komunale në këtë krahinë.

Pra, në fund të fundit është se detyrat dhe fuqitë janë shumë të ngjashme, por secili grup oficerësh të zbatimit të ligjit ka përgjegjësitë e veta.


përgjigje 3:

Cili është ndryshimi midis një oficeri të RCMP dhe një polici? Të dy ata njihen zyrtarë të zbatimit të ligjit në Kanada. Dallimi ka të bëjë me përgjegjësinë e tyre. RCMP është forca e policisë federale në Kanada, dhe oficerët e RCMP vendosen në çdo zonë ku kërkohet një forcë federale policore. Një shembull janë portet e hyrjes siç janë kufijtë dhe aeroportet, si dhe ngjarjet federale ceremoniale. RCMP si forcë u themelua në 1873 dhe ka një qendër kombëtare trajnimi në Regina, Saskatchewan, në të cilën të gjithë anëtarët marrin trajnime të gjera themelore para se të vendosen

Për më tepër, një numër provincash kanë zgjedhur të komisionojnë RCMP për të siguruar policimin brenda provincës nëse është e nevojshme. Shembuj janë provincat e pes Alberta dhe Saskatchewan si dhe tre zonat veriore. Qytetet e tjera në këto juridiksione zgjodhën t'i jepnin policisë së qytetit RCMP. Me pak fjalë, RCMP do të jetë policia federale dhe gjithashtu mund të jetë policia krahinore dhe e qytetit në disa juridiksione.

Ju thoni zyrtarë të tjerë policorë në Kanada? Po, dy nga provincat më të populluara kanë zgjedhur forcën e tyre policore krahinore, përkatësisht Ontario dhe Quebec. Secili prej tyre ka forcën e vet policore me juridiksion mbarëkombëtar. Më në fund, shumë qytete më të mëdha kanë zgjedhur forcën e tyre policore në mbarë qytetin për të patrulluar dhe policuar brenda qytetit të tyre. Edhe provincat si BC dhe Alberta, të cilat kanë RCMP si polici me kontratë, kanë qytete ku policia merret nga një forcë qyteti. Në pes, këto përfshijnë: Vancouver, Victoria, Abbotsford, New Westminster, Saanich dhe Port Moody. Në Alberta, qytetet Edmonton dhe Calgary monitorohen nga forcat e qytetit, megjithëse në qytete të tjera në këto provinca, RCMP ofron polici federale, krahinore dhe qyteti.

Policia krahinore dhe bashkiake ndonjëherë rekrutojnë nga radhët e RCMP, por shumica e oficerëve të rinj të policisë vijnë si të diplomuar për forcat krahinore dhe komunale në këtë krahinë.

Pra, në fund të fundit është se detyrat dhe fuqitë janë shumë të ngjashme, por secili grup oficerësh të zbatimit të ligjit ka përgjegjësitë e veta.


përgjigje 4:

Cili është ndryshimi midis një oficeri të RCMP dhe një polici? Të dy ata njihen zyrtarë të zbatimit të ligjit në Kanada. Dallimi ka të bëjë me përgjegjësinë e tyre. RCMP është forca e policisë federale në Kanada, dhe oficerët e RCMP vendosen në çdo zonë ku kërkohet një forcë federale policore. Një shembull janë portet e hyrjes siç janë kufijtë dhe aeroportet, si dhe ngjarjet federale ceremoniale. RCMP si forcë u themelua në 1873 dhe ka një qendër kombëtare trajnimi në Regina, Saskatchewan, në të cilën të gjithë anëtarët marrin trajnime të gjera themelore para se të vendosen

Për më tepër, një numër provincash kanë zgjedhur të komisionojnë RCMP për të siguruar policimin brenda provincës nëse është e nevojshme. Shembuj janë provincat e pes Alberta dhe Saskatchewan si dhe tre zonat veriore. Qytetet e tjera në këto juridiksione zgjodhën t'i jepnin policisë së qytetit RCMP. Me pak fjalë, RCMP do të jetë policia federale dhe gjithashtu mund të jetë policia krahinore dhe e qytetit në disa juridiksione.

Ju thoni zyrtarë të tjerë policorë në Kanada? Po, dy nga provincat më të populluara kanë zgjedhur forcën e tyre policore krahinore, përkatësisht Ontario dhe Quebec. Secili prej tyre ka forcën e vet policore me juridiksion mbarëkombëtar. Më në fund, shumë qytete më të mëdha kanë zgjedhur forcën e tyre policore në mbarë qytetin për të patrulluar dhe policuar brenda qytetit të tyre. Edhe provincat si BC dhe Alberta, të cilat kanë RCMP si polici me kontratë, kanë qytete ku policia merret nga një forcë qyteti. Në pes, këto përfshijnë: Vancouver, Victoria, Abbotsford, New Westminster, Saanich dhe Port Moody. Në Alberta, qytetet Edmonton dhe Calgary monitorohen nga forcat e qytetit, megjithëse në qytete të tjera në këto provinca, RCMP ofron polici federale, krahinore dhe qyteti.

Policia krahinore dhe bashkiake ndonjëherë rekrutojnë nga radhët e RCMP, por shumica e oficerëve të rinj të policisë vijnë si të diplomuar për forcat krahinore dhe komunale në këtë krahinë.

Pra, në fund të fundit është se detyrat dhe fuqitë janë shumë të ngjashme, por secili grup oficerësh të zbatimit të ligjit ka përgjegjësitë e veta.