Cili është ndryshimi në terminologjinë bankare midis kapitalit ekonomik dhe kapitalit të sipërmarrjes?


përgjigje 1:

Kapitali ekonomik përcaktohet si shuma e parave që fondet duhet për të mbuluar rrezikun në librat e tyre. Në këtë kuptim, të dy termat lidhen. Sidoqoftë, ekzistojnë lloje të tjera të rreziqeve që ndërmarrjet financiare marrin: rreziku i kredisë, rreziku i kundërpartisë, rreziku i likuiditetit, rreziku i paqëndrueshmërisë, rreziku operacional, etj. Nga këndvështrimi i menaxherit të rrezikut, të gjitha këto rreziqe së bashku paraqesin kapitalin e ndërmarrjes së ndërmarrjes. Ky është ndryshimi.