Cili është ndryshimi në ndajfoljet midis "Asnjëherë" dhe "Ever Yet" dhe "Ende"?


përgjigje 1:

Unë nuk e di "as" ose "kurrë" - të paktën këto ndërtime nuk i përkasin Anglezës Angleze. Fjalët mund të shihen së bashku, por ato nuk janë të lidhura. Për shembull: "Kjo ishte molla më e mirë ndonjëherë, por mund të ishte pak më e ëmbël".

Në thelb, "akoma" është një mënyrë e zbukuruar për të thënë "por". Hija e sensit ka tendencë të flasë për diçka në një fjali tjetër të fjalisë që ndodh pavarësisht ngjarjeve në fjalinë e mëparshme.

Ju mund të ngatërroheni me fjalën e ngjeshur "gjithsesi", e cila tingëllon pak si "kurrë" kur thuhet shpejt dhe do të thotë diçka si "akoma".