Cili është ndryshimi në kontabilitet ndërmjet delimitimit dhe zbatimit?


përgjigje 1:

Në kontabilitet, parashikimi nënkupton që një ngjarje / transaksion është regjistruar në pasqyrat financiare në të cilat bëhet një transferim i vlerës midis dy palëve, pavarësisht nëse kompania ka marrë paratë për atë ngjarje të veçantë menjëherë apo jo. Një ngjarje ndryshon Seksionin e Pasurive, Detyrimeve ose Kapitalit të bilancit.

Realizimi, nga ana tjetër, nënkupton marrjen e parave të vërteta për transaksionin.

Në sistemin e demarkacionit, paratë mund ose nuk mund të merren nga kompania, por paratë e gatshme duhet të jenë marrë në kohën e realizimit ose ngjarja duhet të shndërrohet në para për zgjidhjen përfundimtare të transaksionit.