Nëse diferenca midis shesheve të dy numrave radhazi është 31, cilat mund të ishin dy numrat?


përgjigje 1:

Nëse diferenca midis shesheve të dy numrave radhazi është 31, cilat mund të ishin dy numrat?

Le të kërkojmë një model midis dallimeve në sheshet e përsosura të njëpasnjëshme:

1² = 1

2² = 4: ndryshimi në sheshin e fundit të përsosur: 4 - 1 = 3

3² = 9: ndryshim në sheshin e fundit të përsosur: 9 - 4 = 5

4² = 16: ndryshimi në sheshin e fundit të përsosur: 16 - 9 = 7

5² = 25: ndryshim në sheshin e fundit të përsosur: 25 - 16 = 9

6² = 36: ndryshim në sheshin e fundit të përsosur: 36 - 25 = 11

Modeli i dallimeve: 3, 5, 7, 9, 11, ...

Ky model rritet me 2 çdo herë dhe termi 0 do të ishte dy me 3, 3 -2 = 1.

Formula për ndryshimet midis shesheve të përsosura të njëpasnjëshme është:

2n + 1 ku n është më e ulta e numrave të njëpasnjëshëm që janë katrorë.

Zbritni 2n + 1 = 31: 1 nga të dy palët

2n = 30: Ndani të dy palët me 2

n = 15 dhe numri tjetër është 16.

Provimi: 16² - 15² = 256 - 225 = 31 teste zgjidhjeje

15 dhe 16