Nëse diferenca midis interesit të përbërë dhe interesit të thjeshtë për një shumë të caktuar është 2% në 2 Rs. 32, atëherë është shuma?


përgjigje 1:

Vlerësoni = 8% = 8/100 = 2/25

Parimi i supozuar = 625, pasi emëruesi i fraksionit është 25 dhe koha = 2 YRS, d.m.th. H. 25 ^ 2

Tani SI është për 2 YRS = 50 + 50 = 100

CI për 2 vjet = 50 + 54 = 104

Tani CI-SI = 104-100 = 4

Sidoqoftë, ndryshimi në fjalë është 32 £

Pra, 4 = 32 ... (1)

Dhe 625 = gjithsej ... (2)

Rezultatet e shumëzimit kryq (1) n (2)

Gjithsej = 32 × 625/4 = 5000 GBP

Ju mund të zgjidhni pyetje të tilla në shumë mënyra, por kjo metodë është më e efektshmja, veçanërisht për testet në procesin e përzgjedhjes ... Faleminderit që lexuat

Do hetim është i mirëpritur ngrohtësisht