Si mund të tregoni ndryshimin midis metaleve?


përgjigje 1:

Metalet mund të identifikohen nga një kombinim i testeve kimike dhe flakës. Në ditët e sotme ekzistojnë gjithashtu shumë metoda instrumentale që mund të dallojnë një metal nga tjetri në pak sekonda. Për shembull, spektrometrat fluoreshencë me rreze X mund të identifikojnë shumicën e metaleve në të njëjtën kohë. Sidoqoftë, instrumentet XRF janë të shtrenjta.

Analistët handheld XRF kanë dalë në treg në 10 vitet e fundit. Këto instrumente dore janë instrumente normale shumë më të lira XRF. 25,000 dollarë përkundrejt 100,000 dollarë.

Pajisja me dorë XRF për identifikimin e lidhjeve: