Si e mbani mend ndryshimin midis kationeve dhe anioneve?


përgjigje 1:

Ekziston një ndryshim i thjeshtë por i rëndësishëm midis kationit dhe anionit. Kationet janë ato tipa që mbajnë një ngarkesë pozitive ose janë të ndaluar nga humbja e elektroneve që kanë një ngarkesë pozitive. Nga ana tjetër, anionet janë ato specie që mbartin një ngarkesë negative dhe formohen nga marrja e elektroneve nga speciet e tjera. Kationet janë gjithashtu zakonisht më të vegjël në krahasim me atomin fillestar, ndërsa anionet janë më të mëdha.