Si e shpjegoni ndryshimin midis shkëmbinjve ndezës ndërhyrës dhe ekstrusivë (jepni një shembull secilin)?


përgjigje 1:

Gurët e thella formohen thellë në dhomën e magmës, në të cilën magma ftohet relativisht ngadalë. Madhësia e grurit e këtyre llojeve të shkëmbit është relativisht më e madhe. Shembull: Dunite

Në të kundërt, gurët ekstruzivë formohen në sipërfaqe. Kur magma del në sipërfaqe, ajo ndërvepron si me shkëmbinjtë më ftohës ashtu edhe me ajrin. Ftohet relativisht shpejt dhe për shkak të ftohjes së shpejtë, madhësia e kokrrës është relativisht e mirë. Mund të shihni praninë e materialeve të qelqit nën mikroskopin refraktiv.

Shembull: bazalt