Si mund ta vërtetoj drejtpërdrejt se ndryshimi midis një numër i plotë të çuditshëm dhe një numër i plotë në matematikë diskrete është një numër i plotë i çuditshëm?


përgjigje 1:

Nuk jam i sigurt nëse kjo bie në fushën e matematikës diskrete, por kështu do ta bëja.

Anydo numër i plotë a mund të shkruhet si 2 m, ku m është një numër i plotë.

Do numër i plotë i çuditshëm b mund të shkruhet si 2n + 1, ku n është një numër i plotë.

Dallimi b - a shkruhet si 2n + 1 - 2m.

Rirregullimi: 2n - 2m + 1

Faktorizimi i pjesshëm: 2 (n - m) + 1

Nëse m dhe n janë të dy të plotë, atëherë n - m është gjithashtu një numër i plotë, që do të thotë se:

2 (n - m) + 1 është në formën e një numri të rastësishëm.

EDK