Si mund të tregoni ndryshimin midis dy elementëve të ndryshëm?


përgjigje 1:

Para së gjithash, duhet të përcaktohet nëse është një lidhje apo një element.

Kjo mund të bëhet me disa metoda, ku elektroliza është një ngrohje e mëtutjeshme për të ndarë elementet-oksid merkuri

Nëse përcaktohet se është një element, ne mund të përdorim tabelën periodike për të bërë sa vijon

Dikush mund të kryejë analiza të mëtutjeshme. Sjellja e gazrave, inerte (helium, argon) ose shumë reaktive si klori. Sjellja edhe nën ligjet e gazit siç është PV = nRT nëse bëhen në të ngurta ose lëngje në këto kushte. Ballafaqimi me tretësirat, reaktivitetin, (natrium, magnez) përçueshmëri, (ari, argjendi, bakri platini) analiza spektrale vija e verdhë për natriumin dhe spektroskopinë masive të gjitha ndihmojnë në identifikimin e një elementi.

Gjithashtu vëzhgime të shpeshta, ari, argjendi, platini, karboni, fosfori.