Si mund të tregoni ndryshimin midis oksidit të berylliumit dhe oksidit të magnezit?


përgjigje 1:

Ka mundësi të ndryshme.

Nëse keni mostra kristalore të oksidit të berylliumit (BeO) dhe oksidit të magnezit (MgO), BeO është një strukturë kristal gjashtëkëndor, ndërsa MgO ka një strukturë kub.

Nëse keni një pajisje me temperatura shumë të larta për matjen e pikave të shkrirjes, BeO shkrihet në 2507 ºC, MgO në 2852 ºC.

Mund ta kontrolloni densitetin pasi dendësia e BeO është 3.01 g / ml dhe MgO është 3.6 g / ml. Dendësia e matjes është mjaft e lehtë. Thjesht derdhni një kampion të peshuar në një lëng në të cilin kripa nuk tretet (psh. Heksani) dhe matni rritjen e vëllimit (bëni eksperimentin në një cilindër të diplomuar).

Pluhurat BeO nuk janë një ide e mirë, por ato shkaktojnë kancer. MgO është jo toksik. Pra, minj dozë dhe shikoni nëse ata zhvillojnë kancer.

Ndoshta në një mënyrë tjetër.