Si mund të përshkruani ndryshimin midis pneumonisë dhe astmës?


përgjigje 1:

Pneumonia është një infeksion bakterial i mushkërive. Zakonisht duhet të mjekohet me antibiotikë nëse nuk largohet shpejt. Mund të jetë shumë e rrezikshme.

Astma është një shkas për ngushtimin e rrugëve të sipërme ajrore dhe NUK është infeksion. Shpesh njerëzit nuk e dinë vërtet se çfarë mund të jenë shkaktarët. Myku, ndotësit dhe stresi mund të jenë shkaktari. Astma mund të mjekohet me ilaçe të ndryshme që hapin rrugët e frymëmarrjes - zakonisht me një inhalator. Në disa raste, sulmet e astmës mund të kontrollohen duke përdorur teknika të përshtatshme frymëmarrjeje, të cilat rekomandohen nga qeveria federale dhe që mund të mësohen përmes ushtrimeve.


përgjigje 2:

Dallimi kryesor është se astma është një sëmundje kronike, jo infektive, ndërsa pneumonia është një infeksion i mushkërive. Astma shkakton inflamacion dhe ngushtim të rrugëve të frymëmarrjes. ... Pneumonia mund të bëjë që mushkëritë të mbushen me lëng, gjë që e bën frymëmarrjen të dhimbshme dhe të vështirë.

Majtas: -

Astma - Wikipedia

Astma: MedlinePlus Enciklopedia Mjekësore

Pneumonia - Wikipedia

Pneumonia - Të rriturit (komuniteti i fituar): MedlinePlus Enciklopedia Mjekësore