Gramatika: Cili është ndryshimi midis "ndarjes" dhe "një pjese"?


përgjigje 1:

Zgjedhja "B" është e saktë.

"Pjesa" me dy fjalë zakonisht çiftëzohet me "nga", ndërsa fjala e vetme "e ndarë" zakonisht çiftohet me "nga". Të jesh pjesë e diçkaje do të thotë të jesh anëtar i saj: “Unë jam pjesë e komunitetit Quora. "

Të jesh i ndarë nga diçka do të thotë të ndahem nga diçka: "Kur nuk jam në kompjuter, unë jam i ndarë nga komuniteti Quora".

Këtu është një postim që sqaron termat "veç" ose "një pjesë" - mënyra e duhur për t'i përdorur të gjitha - Queens, NY English Society.


përgjigje 2:

Këto fjalë veprojnë si lloje të ndryshme fjalësh dhe nuk mund të shkëmbehen kurrë. Në fakt, ato kanë kuptime shumë të kundërta.

Veç është një ndajfolje që do të thotë "e ndarë". Pjesa është një frazë emërore që do të thotë "së bashku ose disi e lidhur".

Këtu është një postim me të cilin mund të mbani një përmbledhje në të ardhmen: "Përveç vs një pjese: Cili është ndryshimi". - Shkrim i shpjeguar.