Frëngjisht (gjuhë): Cili është ndryshimi midis "Que il ya ...?", "A ka ...?" dhe "A është kjo ...?"


përgjigje 1:

"Qu'il ya ...?" = ka. Shtë një klauzolë e varur. Duhet të jetë përpara diçkaje si "Je sais" (unë e di atë), "Je pense" (mendoj) etj., Por jo një "nxitje subjektive".

"A ka ...?" = ka? Edhe pse më e zakonshme është "A ka?"

"Est-ce que ...?" është vetëm një shënues që fillon një pyetje