A e shpjegoni ndryshimin midis të menduarit kritik, të menduarit kritik, të menduarit logjik, të menduarit logjik dhe teorisë kritike në leximin akademik?


përgjigje 1:

Sigurisht që të gjithë futen në lojë individuale, si dhe së bashku, të gjithë lidhen vetëm me epërsi dhe, nëse është e nevojshme, veçmas. Në varësi të asaj që është para jush, kjo mund të çojë në faktin se të burgosurit e pa trajnuar që nuk janë njohur me fakte ose trillime duke menduar të lirë, ndoshta dhe pyetje interesante, nga njerëz të ndryshëm në të gjitha fushat e bëra, ju nuk jeni dakord për të?