Biologjia evolucionare: Nëse ndryshimi midis njerëzve dhe primatëve të tjerë është kromozomi i shkrirë 2, a mund të gjurmohen të gjithë njerëzit përsëri te një individ që mbart mutacionin origjinal?


përgjigje 1:

Po, shkenca ka konfirmuar përfundimisht se njerëzit nuk janë kafshë. Njerëzit kanë qenë gjithmonë njerëzorë - që nga fillimi i njerëzimit. Ata kurrë nuk ishin kafshë që kishin ndryshuar te njerëzit. Përdorimi i klisheve të "mutacionit" shërben vetëm për të kompensuar emocionet, por pa respektuar përfundimet e Darvinit (sipas logjikës së tij, pa pasur njohuri më të thella për ligjet e natyrës). Kafshët kanë qenë gjithmonë kafshë - që nga fillimi i epokës së kafshëve. Ashtu si sot - njerëzit janë njerëz dhe kafshët janë kafshë; ashtu si bimët ishin dhe janë bimët dhe mineralet ishin dhe janë minerale. Prandaj, nuk ka asnjë arsye për të trajtuar majmunët si çdo gjë tjetër përveç kafshëve të tjera. Majmunët janë kafshë! Farëdo lloj majmuni! Njerëzit janë njerëz! Kjo nuk është vetëm një çështje e kromozomit të shkrirë 2. është gjithashtu një çështje e fenomeneve të tilla si vetëdija, vetja dhe të menduarit ...