Gramatika angleze: cili është ndryshimi midis "vëzhgimit" dhe "kujdes nga"?


përgjigje 1:

Nuk jam i sigurt, por nuk mendoj se "ki kujdes" është i duhuri. Megjithëse kam dëgjuar që kjo frazë është përdorur, unë mendoj se qëllimi ishte të "kujdesesh" dhe "sepse" ishte përdorur pa dashje në vend të "nga".

Sigurisht, siç e dini, ka shumë përdorime të mirëfillta dhe idiomatike të termit "kujdes".


përgjigje 2:

Nuk kam parë që më intereson të përdoret gjerësisht, por në këtë kontekst do të shpjegoj vetëm ndryshimin midis dhe për.

Kur kujdeseni për dikë, kujdesuni për ata dhe kujdesuni për ata vetë.

Kur kujdeseni për dikë, "dikush" është arsyeja pse kujdeseni për personin e paspecifikuar.

Sidoqoftë, unë pashë se si u kujdesa për ABC për hir / xyz. Kështu që ju mund t’i përdorni të dyja së bashku dhe është gjithashtu gramatikore.

Prost.