Dalloni midis një funksioni furnizimi dhe një kurbë furnizimi. Cili është ndryshimi midis një ndryshimi në sasinë e dorëzimit dhe një zhvendosje në kurbën e dorëzimit?


përgjigje 1:

Funksioni i ofertës tregon marrëdhënien midis sasisë së dorëzuar dhe të gjithë faktorëve që ndikojnë në ofertë, siç janë çmimi i mallrave, çmimet e hyrjes, teknologjia, politika qeveritare, pritjet e prodhuesit, etj. Ndërsa kurba e furnizimit tregon në mënyrë specifike sasinë e dhënë në çmimin e Lidhur me mallrat. Në përgjithësi është në rënie.

Ndryshimi në sasinë e dorëzimit të një produkti është i gabuar. Ndryshimi në kurbën e furnizimit me çmimin e tij është për shkak të faktorëve të ndryshëm nga çmimi i produktit në fjalë.