A mundet që ndryshimi i mundshëm midis lidhjeve të një baterie të jetë ndonjëherë i kundërt me EMF?


përgjigje 1:

Po, nëse një burim i jashtëm detyron një tension më të fortë në drejtim të kundërt. Tensioni në terminalet e një baterie korrespondon afërsisht me atë të një baterie ideale me EMF nominal në seri me një rezistencë, rezistencën e brendshme të baterisë. Një burim i jashtëm i tensionit mund të bjerë një tension në të gjithë këtë rezistencë që është më i lartë se ai i baterisë, por ka një polaritet të kundërt. Terminalet e jashtëm të baterisë e kanë këtë tension të jashtëm. Ky rregullim është zakonisht shkatërrues për baterinë, por shumica e baterive mund të ruajnë një tension të tillë të kundërt kur aplikohen si një impuls i shkurtër.