Bioinformatika: Cili është ndryshimi midis përafrimit të një Fastq të lexuar në STAR dhe përafrimit të dy leximeve të Fastq-it në STAR? http://www.genefriends.org/RNAseqForDummies/


përgjigje 1:

Whatfarë do të thotë me një Fastq ose dy Fastq? A jeni duke iu referuar leximeve të njëfishtë ose leximeve në fund të çiftuar? Gjithmonë mund të mësoni ndryshimin midis efikasitetit të një fundi të vetëm dhe efikasitetit të një sekuence fundore të çiftuar. Kjo është për shkak të mbledhjes dhe mbulimit dhe çon në njohuri shumë më të sakta të transkriptimeve me më pak objekte dhe rezultate false false.