A janë qelizat epiteliale në villi të zorrëve të vogla të njëjta me "mikrovilli", nëse jo, cili është ndryshimi midis tyre?


përgjigje 1:
Mikrovillus janë protrusione të membranës qelizore mikroskopike që zmadhojnë sipërfaqen. Mijëra mikrovillë formojnë një strukturë të quajtur rimeli i furçës, e cila ndodhet në sipërfaqen apikale të disa qelizave epiteliale siç është zorrë e vogël. (Microvilli nuk duhet të ngatërrohet me villi, të cilat përbëhen nga shumë qeliza. Secila prej këtyre qelizave ka shumë mikrovilli.)

përgjigje 2:

Nga kërkimi në Google: Secili villi është i gjatë afërsisht 0,5 deri 1,6 mm dhe ka shumë mikrovilli (njëjës: mikrovillus), secila prej të cilave është shumë më e vogël se një vilë e vetme. Villi zmadhon sipërfaqen e brendshme të mureve të zorrëve. Kjo sipërfaqe e rritur lejon që më shumë sipërfaqe të murit të zorrëve të jenë në dispozicion për thithjen.

Më shumë këtu: Anatomi dhe fiziologji e pakufishme