Sipas Spinoza, cili është ndryshimi midis vullnetit të lirë dhe lirisë në një univers përcaktues?


përgjigje 1:

Të gjitha gjërat përcaktohen shkakësisht - asgjë nuk është e lirë. Lloji i "lirisë" që Spinoza i referohet është liria nga ndikimet tona (emocionet). Kjo nuk do të thotë se ne mund t'i kapërcejmë ato, ne mund të zhvillojmë vetëm emocione më produktive brenda vetes që joproduktivi mund të tejkalojë. Kjo është ajo që Spinoz'a Etika ka të bëjë me të gjitha.